Financeel middel of waardebepaling

Geld is een middel om goederen en onroerend goed een eigenaar toe te wijzen en ruilen te vergemakkelijken.
Geld is een getalsmatig middel dat symbool staat voor een representatieve waarde van een symbool of grondstof dat binnen
een bepaalde groep waardevast is. Een groep kan een land, regio, conglomeratie of alliantie zijn.


Voor een land die een overschot heeft op de uitgaven en begroting is het de beste manier,
om wat te veel is te spenderen aan wat te weinig is.
Een land die een staatsschuld heeft kan het overschot gebruiken om
de schuld af te lossen. Immers het is niet een instrument dat meteen effectief is,
maar op de lange termijn zorgt voor een groter inkomen.
Een groter inkomen dat altijd gebruikt kan worden voor wat belangrijk is in een land.
Een overschot kan gebruikt worden om een staatschuld op te lossen.


Geld heeft geen waarde als het niet geruild kan worden voor goederen of gebruik.
Geld heeft geen waarde als de kostprijs hoger is dan de waarde die men ermee wil verkrijgen.


geld is een manier om goederen te ruilen voor gebruik, bruikbaarheid of eigenbelang.
Geld is een middel dat de eigenaar macht geeft een bepaalde dienst of object te kopen.


Financieel is het land de grootste eigenaar van de munt.
De munt die door het land waarde verkrijgt.
Een waarde die uitgedrukt wordt in wat ermee gedaan kan worden.
Een land kan overheidsdiensten ermee bekostigen.
Waarbij geld meer waarde krijgt als het volk er meer door wordt geholpen.
Het volk dat geld benut zal de waarde ervan toekennen.
Het volk dat geen geld toebedeelt krijgt zal geld ontkennen.


Het financieel systeem in deze wereld is het kapitalisme.
Waarbij elk object, elk onroeren of roerend goed een eigenaar kent.
Een eigenaar die bepaald wordt door het geld dat als waarde ervan is uitgewisseld of geruild.


Het financieel systeem, het kapitalisme kent een hierarchie van eigenaren.
Waarbij de hoogste eigenaar het ultiem belang kent.
Een belang dat niet door geld kan worden weggenomen.
Een belang dat de eigenaar alle macht geeft in de samenleving of een deel ervan.


Een kapitalistisch systeem. Kent
verrijking van individuen. Waarbij een sluwheid de meeste voordelen oplevert.


Een kapitalistisch systeem omvormen is door een aantal financiele methoden te gebruiken.
Financiele instrumenten.


Kapitalisme heeft alleen voordelen als de rente op vermogen groter is dan de rente die de nullijn weergeeft.
Kapitalsme heeft alleen voordelen als de representatie in goud of waardevaste grondstoffen in bezit zijn.


Instrumenten die het eigenbelang wegnemen of de gunst van eigenaarschap.
dus de rente minimaliseren op eigen vermogen dus ook de rente op lening per tijdsperiode.
De representatie in goud of grondstof decentraal oplossen.
Iederen eigenaar van geld heeft een nationaal depot waar de waarde ervan in goud wordt bewaard.


Kennis en kunde wordt op een door het volk geaccepteerde wijze bekostigd, toegewezen, beloond.


Vermogen kent een beginsel van herinvestering waarbij de waarde niet door een sleutel van vermeerdering wordt toegekend.
Vermogen wordt dus 1 op 1 her-geinvesteerd.


Waardevolle materialen worden op een sleutel voor waardebepaling vermeerdert naar de kostprijs, arbeidsprijs en symbolische waardetoekenning.
Een diamant, grondstofwinning, arbeid om te slijpen en een symbolische waardetoekenning.
Waarbij waardetoekenning op symbool het gevraagde niveaus is.
Als veel mensen dezelfde symbool waarde toekennen is het een legitieme manier van symbolische waardetoekenning.