Hopi, inzicht

Oude voorspellingen


Lang geleden, toen volkeren in contact stonden met de natuur.
Toen de mens nog geloofde in een bewuste aardekern.
De tijd dat mensen jaagden, hutten bouwden en geloofden dat de ziel van de tijger in hun tot nieuwe krachten kwam.
De Hopi' indianen als een volk dat onder de vele anderen
een plaats veroverden om van de aarde te leven.
Zij joegen op vlees, zij groeven naar wortels.
Zij gebruikten huiden voor hun hutten.

De hopi indianen, ze leefden zonder de huidige vormen van technologie.
Zij kenden geen elektriciteit. Zij kenden geen vuurwapens.

Zij voerden oorlog met pijl en boog, een speer of een mes.
En oorlogen waren tussen hen en de clans eromheen.

Toch waren er zo af en toe ook heilige hopi's die de Schepper, erkenden
als bron van wetenschap. In hun ongeletterdheid en simpele geest.
konden zij toch een betekenis vormen voor alle volkeren na hen.

Immers de kunst van de voorspelling, waar zij in de toekomst raakt aan
wat gebeurt op grote schaal is waardevol.
De voorspellingen die het hopi volk deden, voorspelden ijstijd,
spoorweg en oorlogen.

Een oog voor hun oude beschaving maakt nog meer inzichten duidelijk.
Zoals zij leefden, is er niets te zien dat opzien baart,
of een bijzondere betekenis draagt.

Een oog voor hun voorspellingen, een oog voor de toekomst die zij beschreven.