Macht van Informatie

Maken of Kraken


Een land heeft altijd een sociale structuur.
Een hierarchie in het arbeidsleven,
een verdeling in sociale groepen.
Waarbij kenmerken als overeenkomst gelden
en die zorgen voor een afscheiding tussen elke groep.

sociale groepen gebaseerd op kenmerken zoals religie,
cultuur maar ook traditie of geografische grenzen.
Taal kan een barriere zijn en een groep kenmerken.

Een land met een hierarchie kent ook een informatie structuur.
Een bestuur van een een land dat gevormd wordt door een groep
representatieve mensen, beschikt over informatie om
op een wijze of doordachte manier besluiten te vellen.

Die groep heeft toegang tot informatie om bestuur te kunnen plegen.
Die informatie die die groep bezit is niet in handen van
andere sociale groepen. soms omdat het om kwetsbare informatie gaat,
Maar ook omdat informatie delen soms veel moeite kost.

Als die sociale groep die het bestuur vormt in het geheel geen informatie deelt,
is het een dictatuur met een of meer leiders.
Als die sociale groep geen informatie deelt, zou het een eenzijdige hierarchie worden.

Dit is een voorbeeld van de kracht van informatie in het bestuurlijk veld.

Een ander voorbeeld is als in de medische wetenschap middelen, genezing of herstel wordt uitgevonden voor
ingewikkelde en complexe ziektes en deze wetenschap het medicijn heel duur maakt.

De medische zorg in dat geval houdt informatie uit de maatschappij afgezonderd,
om winst te maken of een voorkeurspositie te verwerven.
Informatie kan dan levensreddend zijn.

In het derde geval als in bijvoorbeeld amerika militaire kennis is om op
een goedkope en veilige manier dissidenten uit te schakelen,
En zij het niet delen met defensieve organisaties over de wereld.
Ze informatie achterhouden die in veel landen tot een grotere staatsveiligheid leidt.
(Niet dat landen onderling verplicht zijn methodieken te delen)

Drie voorbeelden van informatiedeling die levensreddend kunnen zijn,
en ook maatschappijverbeterend werken.

Informatie kan het maken, als het gedeeld leidt tot meer vrijheid meer veiligheid
en een hogere levensstandaard.

Informatie kan het kraken, als het leidt tot informatieverberging,
en een dictatuur creert, of een monopolie die wezenlijke produkten of diensten erg duur maakt.