Lex Mundi

Grondwetten en hun waarde


Als een land gebaseerd is op democratische wetgeving dan verwacht je dat de wet voor het grootste geheel binnnen de samenleving de belangen behartigt.
Belangrijke normen en waarden die tijdafhankelijk zijn vind je terug in de wetten van een land.

Als in een land fysieke bescherming een grote waarde heeft dan zal je een justitieel instrument hebben die veiligheid als optimum benadert.
Fysieke bescherming binnenlands wordt door politie behartigt, en internationaal door een militaire defensieve macht.

Als je in een land wil dat onderwijs voor iedereen toegankelijk is, dan zal je in de wet regels aantreffen die onderwijs goedkoop en drempelvrij beschikbaar maakt.
Zo zijn in een bepaalde tijd alle waarden in wetten uitgedrukt.
Op de plaatsen waar ze genoemd worden, en als ze makkelijk volgbaar zijn impliciet bekend binnen een land.
Lex Mundi als een stap hoger dan landsniveua.
Vergeleken met vroeger toen landen vooral de grootte hadden van steden of kleine regio's, en wij nu al landen hebben met miljoenen inwoners.
zo zal meer en meer in de toekomst een land de grootte hebben van een planeet of wereld.

Lex mundi is dan de volgende stap naar regeren en beheersen.
Een lex mundi is gebaseerd op de algemene belangen binnen een wereld.
Waarbij je al het gebied en alle inwoners op een eerlijke manier wil laten leven.
Een wet die wereldwijd geldt heeft dan als kenmerken dat er geen gebieden zijn die slavenloon betalen,
geen gebieden waarin medische zorg alleen aan uitverkorenen wordt gegeven (rijkdom als gunst voor medische zorg)
Een gebieden waar geen arbeid mogelijk is tenzij met compensatie van inkomen.

Een lex mundi is gebaseerd op de res publica. Het algemene volksbelang.
Het volk kiest wat het belangrijk vindt en kiest een regering die dat belang behartigt.
Waarbij diegenen die de wetten uitvoeren of het volksbelang in een regeringsvorm gieten kunnen worden gekozen, of ontslagen naarmate ze hun taak goed doen.

Als de wereld een wet heeft. waarbij de wet een reeks regels inhouden die de wereld reguleren en controleren dan is een volgende stap de Rex Mundi.
Een wereldheerser die gekozen wordt op een authentieke en eerlijke manier.
Waarbij die wereldheerser gecontroleerd wordt en niet zou mogen afwijken van de taak die het volk op hem legt.
Een wereldheerser, die in regeringsvorm natuurlijk bepaalde toekenningsregels heeft.

Een grond wet die door het volk wordt geaccepteerd en gevolgd is een wet die democratisch, dat wil zeggen met belang van het volk, is de basis om tussen landen een alliantie te
vormen.
Een alliantie is mogelijk als de wetten binnen beide en meerdere landen dezelfde vorm heeft voor een gedeelte dat als belangrijk wordt gezien binnen de alliantie.