Mythe van Mehrovinger

Een kleine beschrijving


Een mythe over een geheim koninkrijk.
Geheim omdat het in de toekomst ligt.
Geheim omdat de wetenschap de verborgenheid van het normale
mogelijk maakt.

Een mythe over een koninkrijk zal Atlantis bij ons mythische beschrijvingen kent.
Een mythe omdat wetenschap zodat het zichtbare oog verbergt wat ooit zichtbaar was.

Mehrovinger- een sleutelwoord bij de totale inhoud die bij een land
de wetenschap als kenmerk heeft.

Stel je voor; er is een land waar geld geen waarde heeft.
Stel je voor; er is een land waar water een gedeelde functie heeft.

Water dat door molecuulbinding zijn eigenschap heeft om al het levende te voeden.
Water dat door atomaire samenstelling de eigenschap heeft om de menselijke ziel
zijn voeding te geven.

Water; Stel je voor dat je de elektronen in de samenstelling door fotonen
een andere zichtbare spiegeling kan meegeven.

Een meer gevuld met water die als in het geheel een vorm van boodschap
kan weergeven.

Een meer die een schilderij laat zien. Zoals iedereen die aan de kant staat
verwondert over de inhoud ervan.

Een watermassa die overal op de wereld een zichtbare boodschap doet verschijnen.

De wetenschap die op een punt in de mythe deze waterfunctie laat zien.
Een ander punt van de wetenschap zou zijn dat de digitale wereld een kenmerk krijgt.

Ze zeggen dat sinds mensen in de digitale wereld treden,
Met ziel of wezen in een quantumcomputer gevangen,
ze de duistere oorden van de wereld, de digitale wereld bewonen.
Waar niemand meer oog heeft voor wat ze ervaren en zien.

Ze zeggen dat sinds mensen in de digitale wereld treden,
Ze een karakterverandering ondergaan.

Een derde kenmerk is dat ruimteschepen die verre afstanden afleggen en de
poorten van directe overdracht plaatsen.
Waarbij de poort door te stappen je lichtjaren ver kan reizen.
Ze zeggen dat bij het doorstappen van die poorten,
De ziel uit het lichaam verdwijnt, of dat het lichaam door de poort zijn karakter niet behoudt.
Waardoor een goed mens op eens een slechte inborst krijgt.

Ze zeggen dat het koningshuis alleen mag reizen zonder zoals wij het teleporting noemen.
Door een glazen boot reizen ze door de ruimte.
door glas onzichtbaar, en door een boot zoat Magnetische straling ze niet beinvloedt.

Het Mehrovinger rijk, een klein onderdeel is de arena waar allerlei grote dieren vechten.
Om lijf en leven te behouden worden zij in de arena geplaatst.
Eens werd er gezegd dat als dieren een ziel bevatten, zij geen speelgoed meer zouden zijn.
Immers bewustijn is door een heilige betiteld als de grens om
geen onnodig leed meer te gebruiken.

Een duister rijk dat contact zoekt in de spel van het ruimtelijk en galactisch leven.
Ze zouden de waterplaatsen op werelden veranderen naar een giftig of onleefbaar medium.
Hierna zouden ze sancties afdwingen om hun werk door te zetten op alle werelden
die water bevatten.

Water dat door dit volk veranderd werd; zou op drinkbaar water lijken,
maar zou afdwingen dat door een proces dit omgewerkt zou worden.

Waarvan men niet weet; Hoe dit hersteld kan worden.
Waarvan men niet weet; Waarom het een middel wordt om werelden te dwingen.
Waarvan men niet weet; Hoe te ontsnappen aan dit natuur-beinvloeding.