Normen en waarden.


In een land zonder geldende overeenkomsten of regels is het een wet van de sterksten dat bepaalt hoe een land wordt geregeerd
Een land zonder normen geeft een vrijbrief om andere mensen, of wezens kwaad te doen.


Een land waarin alleen de machtigen hun visie mogen opleggen, is een land waarin langzaam armoede en zwakheid een grond krijgt en de bevolking onder de duim houdt.


normen en waarden. Wat belangrijk is bepaalt de waarde van de omgang tussen mensen.
Wat belangrijk is krijgt een naam en wordt vastgelegd in woorden die door en voor iedereen gevormd zijn.


Normen. Als een mens ziek wordt, verwond raakt, dan is het handig te weten wat de toekomst mag brengen.
Normen. als een land oorlog krijgt met andere landen. Wat is de norm die geldt tussen die twee landen.
Is plunderen en veroveren een legitiem middel of zijn er regels zoals het sparen van kinderen en onschuldigen


Is een land zonder wetten en regels een land waarin mensen zich thuisvoelen.
Is een land waar de norm verloren wordt een land waarin mensen zichzelf kunnen zijn.


Normen die door etische grondleggingen zijn vastgesteld om de grootste groep vrijheid en plaats te bieden.
Normen die door moraalschriften een richtlijn geven voor een wettelijke basis om een land te voorzien van
hierarchie en structuur.
Beginsel

Ik respecteer de orde en de wet;
Ik accepteer de wet en de orde;