Res Publica

De Regering volgens de burger


Een heerser heeft primair zijn eigen belang, omdat hij
als mens leeft, zijn wensen heeft, zijn levensstijl
en ook zijn beroep met zijn eigen inzicht en kennis behartigt.

Maar een heerser heeft een belang die zijn eigen persoon overstijgt.
Het volk verwacht dat hij hun noden behartigt.
Het volk die graag zekerheid wil hebben over gezondheid, arbeid, woning
en ook religie of cultuur.

Een heerser die het volk goed behartigt krijgt hun blijdsschap.
Een heerser die het volk minacht en zijn eigen belang volgt, krijgt de boosheid van zijn volk.

Deze brief is niet over een heerser zoals een koning of keizer.
Maar over het belang van de burger.
Waarbij iedere burger een eigen belang heeft.
Die in zijn totaal de belangen van het volk vormt.

De Res Publica;
De burger die ziek is, gebrekking, verlangt gezondheid.
De burger die armoedig is, schulden kent, verlangt inkomen.
De burger die niet zo intelligent is, verlangt of naar scholing, of naar bescherming van zijn intelligentie.
De burger die misdrijven pleegt, behoort een grens te hebben.

Deze burgers;
Waarbij iedereen in het land bij een bepaalde groep hoort.
een groep met een kenmerk die zwakte vertegenwoordigt.

Iemand die ziek is heeft een zwakte,
Iemand die armoedig is heeft een zwakte.

Al deze burger-groepen met kenmerken behoort tot de bevolking.
Deze bevolking heeft als belang de Res Publica.
Waarbij de Res Publica bestaat uit de opgetelde en individuele zwaktes of belangen.

Als een heerser (koning, keizer, president) de Res Publica zuiver behartigt
zal hij een optimale status krijgen, zoveel als mogelijk, en zo goed als kan
zal hij het volk leiden en alle zwaktes compenseren.

De Res Publica;
Een manier om in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn
om een volk tot voorspoed te leiden.

Deze brief behandelt maar een deel van de Res Publica,
immers de beroepsbevolking heeft Arbeid als belang, en behoort bij het ruime model
ook tot de Res Publica.