De Senaat en oudsten;

Een regering volgens oude normen


In onze tijd hebben wij een democratie, die door veel mensen wordt ondersteund.
Immers omdat het een stem geeft aan bevolkingsgroepen die tot een minderheid behoren.

Een democratie die bestaat uit mensen die verkozen worden volgens eenin onze ogen
rechtvaardig keuze systeem.

Het volk kiest uit een aantal beschikbare kandidaten een groep uit die
het bestuurd vormt voor een bepaalde tijd en alle keuzes maakt omdat het land
te besturen.

Democratie, heeft zijn oorsprong in de griekse wereld van enkele duizenden jaren geleden.
Als begrip dat het land door het volk bestuurt wordt.

Zoals in veel westerse landen heeft de democratie een vorm van twee gescheiden
wetgevende machten.

De ene vorm die wetten voorstelt en bespreekt, en de tweede vorm die ze accepteert of vastlegt.

De ene heet in ons land de tweede kamer, en de tweede de senaat of eerste kamer.
Op deze manier wordt de regering als vorm veilig gesteld om te voorkomen dat
een dictator het land in de rampspoed duwt.

Het woord senaat als term in de taal latijn betekent niet dat het een democratie is,
Maar dat de leden bestaan uit de ouderen/ de bejaarden van een land.
het woord senaat is direct terug te herleiden tot die betekenis.

Hoger dan een democratie; is een regering door de oudsten van een land.
De oudsten, waarvan wordt aangenomen dat ze veel levenservaring hebben,
en al door het leven bezadigd zijn geraakt, en niet meer hun primaire
wensen najagen. zoals ambitie, genot, rijkdom, faam.

Als een regering door oudsten wordt gevormd, zal een land meer en meer
vrede verkrijgen. Keuzes worden dan in groter belang gezien.
Een groter belang dat al het volk dient.

Oudsten die gekozen worden uit de ouderen binnen de samenleving.
Ouderen die zoals in deze tijd boven de tachtig jaren leven.

De senaat, als regeringsvorm is dus een volksbelang behartigt door
hen die lang leven en door levenservaring alles met een ruimere standpunt ziet
dan hen die alleen door ambitie of eigen belang keuzes maken.

Zoals in de regering de senaat de behartiging door ouderen en bejaarden vormt.
Zo is het ook in religieuze organisaties.

Binnen de kerk, zijn de ouderlingen de leidende mensen die zowel de problemen
bij volgelingen bespreekbaar maken, als die de richting van politieke en organisationele
doelen bepaalt.

De ouderlingen die nu vaak nog onder de vijftig jaar zijn, die volgens de grondvorm
van het begrip ouderlingen uit de ouderen en bejaarden gekozen zouden behoren te worden.

In de kerk, geldt hetzelfde verschijnsel een behartiging van een begrip dat zelf als letterlijke betekenis
de naam ouderlingen draagt, maar niet door ouderen of bejaarden vorm krijgt.

Deze brief is geinspireerd door Cicero, wijsheid volgens een oudere cultuur.