Wat is vrijheid

Ontplooiing en vrijheid


Een woord zoals vrijheid heeft zowel betekenis die volgens een woordenboek
eenduidig is, zowel als een betekenis die intrinsiek in een samenleving wordt bepaald.
Als in een overheidsbestuurlijke definite.

Vrijheid, als er mogelijkheden zijn, schenkt de daadkracht om binnen een wettelijk kader
een bepaalde beslissing te nemen en die uit te voeren.
Vrijheid schenkt het middel om een doel na te streven,
Om te kunnen doen wat belangrijk is.

Bij vrijheid ligt de winkel vol met verschillende soorten brood.
En heeft de burger de mogelijkheid te kiezen.
Vrijheid is ook dat de burger geld heeft genoeg om brood te kopen.

Vrijheid is niet;
Een winkel vol brood,
en de klant heeft geen geld.
Dan heeft hij geen keuze om te kopen.

Vrijheid, schenkt mogelijkheden.
Vrijheid, schenkt de vrijheid een doel te verwezenlijken.

Maar vrijheid kent beperkingen.
Vrijheid heeft grenzen.

Als en burger volgens de wet vrijheid heeft.
Zal dat beperkt worden op verscheidene vlakken.
Iemand slaan, is misschien in vrijheid toegestaan,
maar bij wettelijke beperkingen hebben mensen die vrijheid niet.

De wet beperkt de vrijheid.
Vrijheid beperken kan alleen als het belang heeft,
voor de burger, voor de bevolking.
Het wetboek van strafrecht beperkt onze vrijheid.
Een beperking om juist een samenleving mogelijk te maken.

Vrijheid wordt beperkt door de plicht voor mensen om binnen redelijk
kunnen een taak in de samenleving te vervullen.

De Vrijheid om te werken bepaalt dat burgers kunnen kiezen,
welke opleiding ze volgen, waar ze een baan aannemen.
En met die plicht krijgen ze inkomen,
waarbij ze vrijheid hebben die te besteden.

Bij jeugdigen wordt vrijheid beperkt door opleiding.
Ze volgen lessen, ze leren, maar hebben niet de vrijheid
de hele dag te spelen of te experimenteren.
Ze leveren vrijheid in, om in de maatschappij later, op een andere manier
meer en beter vrij te zijn. om in vrijheid te groeien.

Bij volwassenen is vrijheid, zowel de mogelijkehid om
een bepaalde kezue te maken, alswel de kans om die mogelijkheid te benutten.

Kort gezegd, een baan als directeur, is mogelijk als je
de opleiding ervoor hebt gedaan.
Heb je die niet gedaan, dan is de vrijheid niet zodanig groot
dat je die functie zou kunnen willen, en verkrijgen.

Vrijheid heeft twee kanten.

Volwassenen kiezen vaak ook om doelbewust hun vrijheid in te perken,
Als je een religie volgt, neem je leefregels en geboden aan om te volgen.
Die beperken vrijjheid al beloven ze dat je later een grotere positie terugkrijgt.
Een hemel waar je meer vrijheid hebt.

Als je lid bent van en sociale groep of cultuur,
kies je vrijheid te beperken door gedrag van de sociale groep over te nemen.

Een letterlijke vrijheid is;
Een politiemacht die vrjheid beperkt
als mensen misdrijven uitvoeren,
en de misdadiger in de gevangenis letterlijk niet vrij is.
Maar opgesloten. (ten einde de maatschappij te beschermen)

Moge de wet ons beschermen,
Moge het gezag ons beschermen.

Ik respecteer de wet, het gezag en de regering