Rijkdom aan de machtOnze familie heerst met macht,
door onze scherpe inzichten hebben wij rijkdom verkregen.

In handen van het volk is het bestuur onredelijk,
In handen van ons stijgt de welvaart.
De welvaart in handen van de weindigen die uitverkozen zijn.
De rijkdom is de gunst van de goden.

Aristocratie is een begrip dat sinds tijden zijn
kracht heeft bewezen.

Als mensen op de wereld omkomen van honger, weersomstandigheden en schulden,
Zij hebben door geboorte die positie verkregen zoals wij
de onze verkregen.

Als voordeel uit oorlogen,
Als gunst van het lot.

Als voordeel uit de handel.
Als gunst van de goden van de voorspoed.

Wij zijn lid van de groepering die
gusnt geeft aan honderden om wereldwijd
in alle tijden de heerschappij te vullen.

Aristocratie, in onze handen
is het bestuur veilig immers
wij hebben het bestuur in handen dus zijn
wij de uitverkozenen.

wij als rijkdom, wij als gunsteling van het lot.
Wij bezitten geen miljoenen maar miljarden.
Wij bezitten geen huizen maar paleizen.
Wij hebben geen geld, maar goud.

Zo wij heersen naar ons goeddunken,
Zo is het volk afhankelijk van wat wij gunnen.

Als wij het bewustzijn en de kracht bezitten,
zo komt het ons rechtens toe.

Als wij het teken dragen van superieuriteit,
Zo is dat teken onze reden voor macht.

De rijkdom die geldt als onze vrijbrief.
De rijkdom die geldt als onze hulp om gunstelingen
te winnen en te gebruiken.

Zo is onze rede geweest,
Zo is ons bestuur geschraagd door onze wensen.
Zo is onze voorliefde in geld uitgedrukt geweest.

Nu wij onze noodlot hebben gezien,
Nu wij de spiegel van onze daden hebben ondervonden.
Nu wij beseffen dat iedere burger,
zijn leed, zijn pijn, zijn genot, zijn geluk ervaart.
Nu wij beseffen dat alleen geld, alleen rijkdom
geen geluk schenkt aan hen die om ons heen zijn.

Rijkdom, is goud, is geld, is in edelstenen uit te drukken.
Maar wat wij met die rijkdom doen,
is niet te beschrijven als wij het wereldleed hebben veroorzaakt.
Is niet te beschrijven als armoede op de wereld als onkruid overal groeit.

Zoals alles dat je deelt met anderen leidt tot gedeelde geluk, of gedeelde smart.
Alles dat je deelt, in goud, in geld, schenk het en geluk volgt je voetsporen.

Geld, is van waarde, niet voor het genieten, maar voor het gunnen.
Het gunnen aan alle goede doelen, armoede, ziekte, lijden, onderdrukking.

Goud is van waarde, als ieder land, ieder mens.
er toegang toe heeft.
Als goud voor hen die er waarde aan hechten als ruilmiddel voor geld
zal bestaan.

Als geld eerlijk kan zijn als ruilmiddel.
Als goud eerlijk kan zijn als reservemiddel.
Als rijkdom in handen van velen tot geluk wordt
voor ieder die het schenkt.
Voor ieder die het in handen krijgt.

Wij hebben ondervonden dat geld en rijkdom,
Veel kan betekenen in handen van het grote goed.

Wij hebben ondervonden dat geld en rijkdom,
Veel kan betekenen als het gedeeld wordt,
Om gezondheid en levensvreugde als doel te vekrijgen.
Gezondheid van alle levende wezens.
levensvreugde voor hen die een goed leven verwachten.