Kroonrede ByzantiumHooggeachte leden van de gekozen regering,
Waardevolle ambtenaren die de voorspoed dienen,

Burgers, die de wet en regering vormen en in burgerschap dienen.
Deze tijd is een smeltkroes van wetenschappelijke ontwikkelingen.

Zo hebben wij de rekenkunde ontworpen en gevonden,
Het gebruik van cijfers, getallen en rekenkundige samenstellingen om
planeten en de kosmos te beschrijven.

Rekenkunde om de waardevolle grootheden van regering en handel te beschrijven.
ook is ons rijk verantwoordelijk voor het profijt van de handel.
Karavanen die bijzondere produkten brengen en zenden.

De wereld die onze samenleving ziet, zal oordelen dat onze welvaart
als een parel is in de handen van de wereldleiders.

De wereld die onze samenleving ziet, zal oordelen dat de techniek
die wij kennen, als basis zal zijn voor de toekomst die rekenkunde
de basisplaats geeft in heel de wereld.

Rekenkunde, als middel om getallen, aantallen uit te drukken
in symbolen, waardoor handel, welvaart kan anticiperen op
toekomstige beschavingen.

Byzantium, ook in ons land zijn de bibliotheken van alle kenbare boeken die bestaan.
Ook in ons land zijn alle geschreven vormen van kennis op geslagen.
Zij zeggen dat Alexandrie de bibliotheek heeft van alle religie's en hun boeken.
Maar groter dan zij, is het aandachtspunt in onze kenbare wereld, onze hoogte van
beschaving, en de bewaarde hoogtepunten in cultuur, religie en wetenschap.

Moge de wereld onze bibliotheek gebruiken om kennis en kunde te verwerven.
Moge de bibliotheek blijven bestaan om in de toekomst een pad te vinden naar welvaart.
Moge de bibliotheek vorm geven aan alle toekomstige wetenschappen en technologien.

De bibiotheek van Alexandrie die de boeken als kopie van onze tijd heeft verkregen.
De bibliotheek van Alexandrie die de toenmalige wereld beschreef en de essetie van kennis verwierf
doorde beschikbaarheid in onze byzantijnse rijk en verworven kennis.

De byzantijnen die bekend staan om het gebruik van handel, en wetenschap,
Ten einde een welvarende natie te scheppen die als naam voorbeeld zal zijn voor
vele toekomstige landen.