Kroonrede GroenlandGeachte aanwezige ambtenaren en politieke leiders,

Dit land, genaamd Groenland, als kroonjuweel van duurzaamheid en
het behoud van Natuur in deze regio waar de regering haar hand op heeft.

Dit land, genaamd Groenland, als alliantie en samengaan van de Scandinavische landen,
De alliantie die als kenmerk heeft de prioriteit van energie en natuur.

Geachte burgers,
De keuzes die gemaakt zijn om het land zijn grootheid te geven,
De mogelijkheden die benut zijn om dit land Groot te maken,

Moge dit land in de toekomst zijn waarde behouden,
En de betekenis van de bestuurlijke maatregelen om
de prioriteiten vorm te geven ten einde ook de toekomst zeker te stellen.

Moge dit land, zijn waarde op gronden van duurzaamheid in natuur en energie als
een voorbeeld zijn dat andere delen van de wereld inspireert om ook
aandacht te besteden aan de onderwerpen die in de toekomstige tijd
belanghebbend zijn.

Geachte notabelen,
De keuzes die de welvaart van de burgers beinvloeden,
zoals de hoogte van belasting, de regels voor de commercie,
De keuzes die gemaakt zijn om ten op zichte van andere landen
bepaalde regeringsinvloeden vorm te geven.

Geachte regering,
De keuze om ons land, groenland genaamd als kernwaarde het behoud van land en cultuur,
natuur en energie te behouden.
De vereniging van onze landen, die de burger welvaart gunt,
die het land toegang biedt tot cultuur in relatie tot technologie.
Die het land, de burgers toegang biedt tot elektronische en mechanische technologien.

Dit land als een vereniging van idealen,
Als een vereniging van prioriteiten.
Groenland, als vereniging van scandinavische landen.
Groenland, dat ooit onder ijs zal liggen.
Groenland, dat in de verre toekomst zijn geheimen prijsgeeft.
Immers onder ijs liggen vele geheimen verborgen.