Hoogwaardige Heer; Heerser der wereldenDe Keizer; Heerser over koninkrijken en volksbestuurde gebieden.
De Keizer; Bestuurder van al het bestaande.
Heerser over het mensenras.
Wettelijke uitgever van regels die vorm krijgen
in de wetten van alle vertegenwoordigde landen.
Oorzaak van Amnestie en Gratie.
Bron van Adel zonder naam en Blauw bloed zonder titel.

De Keizer;
Zijn edict wordt gevolgd zonder tegenstand.
zijn verdict is bindend en wordt niet herzien.
Zijn wet is de regel voor alle landen.
Zijn voorkeur is voor hen die vrede nastreven.
Zijn gunst is voor hen die orde, rede, welvaart ten bestaan schept.

De Keizer;
Alle religies, Alle wetten.
Alle regels, Alle plichten.
Zijn door zijn genade tot bestaan gebracht.
Zijn door zijn intelligentie tot orde gekozen.

De Keizer;
Zijn volk, looft hem tot teken van geluk.
Zijn volk, looft hem tot teken van welvaart.

De Keizer,
Armoede, gebrek en ziekte, vinden een einde in
de hulp van zijn wet.
Ongeluk, zinloosheid, lijden, vinden een einde in
de gunst van zijn plicht.

Moge de Keizer, geloofd worden,
Met alle schone klanken die bestaan.
Moge de Keizer, geloofd worden,
Met alle schone woordden die bestaan.
Moge de Keizer, geloofd worden,
Met all schone kunst en muziek.