Kroonrede KroonbedeEen heerschappij, een koninkrijk, een land bestuurd door gunstelingen.
Zij heersen ten behoeve van het volk.
Zij besturen om het land voorspoed en vrede te geven.

Een land in vrede kent overal welstanders,
Een land in voorspoed wordt in handel van verre geprezen.

Een land bestuurd door een mens, door een groep mensen,
Zij hebben macht en hun wil vormt de bevolking en geeft
ieder een plaats om te leven.

Een land goed bestuurd zal bij de mensen een tevreden klank hebben.
Een land bestuurd met welvaart als doel, schenkt iedere burger
voldoening in werk en leven.

Een Kroonbede is de wil van het volk,
Als zij behoefte heeft aan medische zorg
voor hen die geen geld hebben.
Als zij behoefte heeft aan brood en woning,
als zij geen inkomen hebben.
Als zij behoefte heeft aan veiligheid,
en persoonlijke lijfwachten duur zijn.

Een kroonbede is als een heerser die zijn macht erkent
door een hogere heerser te dienen.

Een kroonbede is als een heerser die zijn kracht schraagt
door zijn superieur te volgen.

De hogere heerser, de superieur,
is Hij iemand anders dan de Almacht.
is Hij iemand anders dan die allerhoogste heer.

De Kroonbede is de heerser die bij iedere zaak,
Bij ieder probleem en iedere wens in gebed gaat.
Tot die Hooge Macht. De Almacht en de Allerhoogste Heer.

De Kroonbede die niet gekoppeld is aan naam in religie,
Maar elke keer de bron zoekt van wat religie gunt.

De Kroonbede als het gebed dat steeds opnieuw zijn doel vindt,
En zijn doel in woorden uitdrukt.
En het doel door gebed voorlegt aan die Heer. aan die Macht.

De Kroonbede als terugkerend gebed om het volk welstand, welvaart te geven.
De Kroonbede die in oorlog de beste weg zoekt.
De Kroonbede die in vrede de beste tijd geeft,
De Kroonbede die door Macht en Kracht plaats krijgt
in ieder hart van de heerster.
Zowel koning, keizer, president of bestuurder.

Een plicht jegens het volk in om bestuur
eerlijk en oprecht voor iedere burger gelijk te behartigen.
Eerlijk en oprecht, met de instrumenten die het mogelijk maken.

Het gebed in het hart, is als een bron van water,
Die iedere dorstige naar zich toe trekt.
Van verre komen ze om te drinken.
Als water zuiver is, wordt het gebruikt,
Voor dorst, voor energie, voor schoonmaken.

Als water troebel is,
dan is het slechts om dieren te laven,
dan is het slechts om de armoedigen te dienen.

Een kroonbede is het gebed van hen die de kroon dragen.
Een kroonbede is het gebed dat door de kroon
mede werkt om het land te besturen.

Moge die Kroonbede aan iedere heerser voorgelegd worden
om mede te werken aan de welvaart van een land.