Kroonrede RedelijkheidDe wegen die de wet bepalen,
De wegen die door de wet vorm krijgen.
De wegen die de mens het pad bieden.

De wet borgt veiligheid,
De wet draagt vrijheid.
De wet geeft orde en gezag.
De wet geeft ontplooijng een kans.

Als de wet goed werkt,
Is voor de grootste aantal burger in een land,
veiligheid, waar geweld of misdaad gestraft wordt.
Of een grens heeft de burger niet te raken.

Als de wet goed werkt,
Kunnen mensen van geboorte tot dood,
werken aan wat zij van belang vinden.
Belang aan cultuur, belang aan religie of traditie.

Als de wet goed werkt,
Kunnen mensen door veiligheid,
zich bewegen overdag om te werken of te leren,
des 'nachts om te rusten en slapen.

Als de wet goed werkt,
zijn internationale conflicten,
op te lossen zonder schade.

Als de wet goed werkt,
Hebben zij die gebrek, leed of armoede kennen,
toch een recht en kans op leven.

De redelijkheid regeert.
Als men ziet dat misdaad een intentie van wraak of onrecht kent.
wraak die vervangen wordt met straf door justitie.
onrecht die vervangen wordt met begrip en een juist instrument kent.

De redelijkheid regeert,
als armoedigen de straten vullen
en diefstal om brood te eten onveiligheid beidt,
Kent een middel van bijstand en vergoeding,
ten einde hen ook op de juiste manier te compenseren.

De redelijkheid regeert,
Als internationale conflicten
de burger angstig maken,
ten einde komt in een grote alliantie om vrede te behouden.
Door vereniging van landen en naties in
een verbond elkaar te beschermen.

De redelijkheid regeert,
Als een vorst zijn positie
dienend aan het volk kent.
Als een vorst zijn positie
leidend aan het volk kent.

De redelijkheid regeert,
Als men van ieder maatschappelijk probleem of gebrek,
De oorzaak ziet, en door het juiste instrument
in bestuur, in de hierarchie tot oplossing of vrede brengt.