Land van de Rijzende ZonEen land dat ooit zal bestaan,
Mensen die erkennen dat voordeel gunstig is,
Een land dat vredevol en voorspoedig is.

Een land dat geen oorlog kent.
Een land dat geen politie of leger nodig heeft.
Een land waar vrijheid samensmelt met mogelijkheid.
Mogelijkheid om te genieten van vrijheid, cultuur, en alles wat onder de zon bestaat.

Alles dat ontwikkelt wordt, wordt aan ieder gegund.
van Boek tot computer.
van Tv tot mri scanner.
van robot tot chemica.
Iedere burger heeft gelijke toegang tot alles dat in een leven tot
aangenaamheid geeft.

Iedere burger heeft gelijke toegang tot onderwijs, arbeid en de vruchten ervan.
Immers iedereen krijgt een gelijk loon. Maar ook kans om dat loon te wisselen
voor alles dat in een leven nodig, nuttig of aangenaam is.

Het land is geen communisme,
Maar ook geen kapitalisme.

Het is de roep van iedere burger,
Om te kunnen kopen, besteden met een eerlijke munt.
Waarbij er geen zijn die meer dan drie keer zo veel heeft dan een ander.

En rijk waarin arbeid wordt beloond naar de uren die gewerkt worden,
en niet de hand van een leider die bepaalt welke arbeider meer krijgt dan hem toekomt.

De idealen zijn:
Gelijke mogelijkheid tot scholing met aanvaardbare kosten waarbij niemand voorop uitgesloten wordt.
Gelijke kansen op arbeid, met scholing beloond naar het gewerkte aantal uren in plaats van een
beloningstelsel dat oneerlijke verrijking toelaat.

De idealen zijn:
Als iedereen gelijk wordt beloond, gelijke toegang tot scholing heeft,
zal misdaad in grote mate verminderen. Immers ieder draagt gelijke lasten.

Zonder politie, toch vrede voor de burger,
Zonder militaire macht, toch vrede in het land.

Moge een ideaal vorm geven aan de regering van de toekomst.
Moge een idee van eenheid zorg dragen voor het land van de toekomst.

Een land waarin iedere burger, potentieel elk beroep kan leren en uitoefenen.
Een land waarin iedere burger, potentieel de medische zorg krijgt om gezond zijn werkelijkheid te laten zijn.
Een land waarin iedere burger, de vrijheid heeft zijn loon te besteden aan
elektronica zoals tv en computer, maar ook aan schilderij of kunst.
Boeken, of lekker eten.
Een land waarin iedere burger, zonder gebrek is.
Waar vrijheid bestaat maar ook de mogelijkheid om vrij te zijn.
vrijheid van wil maar ook vrijheid om een leven te hebben waarin cultuur een plaats heeft.

Een land waarin het grondgebied groter wordt naarmate meer en meer mensen de voordelen inzien
van vrijheid gecombineerd met de mogelijkheid om vrij te zijn. Vrij te zijn om te kunnen en mogen doen wat men wil.

Het grondgebied dat groter wordt zonder oorlog zonder verovering, maar door de regeringsleiders
die inzien dat het geluk van heel het volk er wel bij zou varen.

Een land dat naarmate tijd vordert, van stad naar land, van land naar verenigde gebieden,
van gebiedn naar continent, tot planeten en planetenstelsels.

Moge een land met vrijheid en vrij zijn beginnen. en aansluiten tot een collectief van naties.

Een land waar ook armoedige landen bij aan kunnen sluiten,
Een land waar ook landen zonder natuur aankunnen sluiten (Woestijn, ijsgebieden)
Een land waar ook slavernij tot gewaardeerde arbeid zonder dwang kan worden
Een land waar simpele mensen toch een plaats krijgen in de maatschappij.