Analogie en vergelijking
In het land der regeringen, waarbij iedere burger een president, koning, keizer is.
In het land der regeringen, waarbij ieder eigen belang, de vorm heeft van onderdrukking of instemming.
In het land der regeringen, waar iedere positie te koop is voor roem, faam of voorouders.
In het land der regeringen, sommige zijn klein, hebben een klein land.
In het land der regeringen, sommige zijn groot, president of koning over grote gebieden.

De ene koning heerst over diamanten, olie en goud,
De andere koning heerst over een groot aantal slaven.

In de regering die het populairst is,
waar de burgers rijk zijn,
waar de burgers gezond zijn,
waar de burgers bevriend zijn.

In de regering waar haat en nijd heerst,
een enkeling die handelt met grote betekenis zoals olie, goud of gunsten.
een enkeling die een huis groter heeft dan vier kamers.
een enkeling die op straat door iedereen met valse eerbied wordt bejegend.

Een groot gedeelte van de bevolking die zucht onder de belastingen, en hoe ze te verkrijgen.
Een groot gedeelte van de bevolking die elke nacht, door hagel en regen wordt verrast die het huis binnen valt.
Een groot gedeelte van de bevolking die bezittingen kwijt raakt aan diefstal.

Een koning, is wijs,
Een koning, is medelevend.
Maar is het een oprechte eigenschap,
of afhankelijk van gunstelingen.
Is het een oprechte eigenschap, betekenis gevormd door allen
die wonen in zijn land, of is het propaganda van reclameburo's

Als een koning heerst,
is het als een leeuw die het liefst bloed drinkt.
is het als een zwaan, die het liefst melk drinkt.

Een duif die de vrede brengt, wordt nooit herkent,
Maar krijgt zijn rijk pas als hij al verder is gevlogen.

Een aap, die streken uithaalt,
wordt vaak al tijdens de regeerperiode op waarde geschat.

Een wolf die het volk uitbuit om rijk te worden.
Wordt door regeringslieden van andere landen soms beperkt.

Wanneer een koninkrijk gunstig is, komen ze van verre.
Wanneer er onderdrukking en geweld is, reizen ze op alle mogelijke manieren weg.
Wanneer een koning zijn bescherming kwijt is, telt alleen nog de daden die hij voor het volk
heeft verricht.

Moge elk land, de ladder naar de hemel bereiken,
door het volk die ervaring te gunnen.

Moge elk land, beschermd worden, als de bevolking ervan die wens toejuicht.