Blauw in de regering en op straat
Volgens de regels in een land; die wij wetten noemen
hoort iedere burger zich eraan te houden.

Wetten die vanuit de overheid de samenwerking en leving regelen.

Van de grond wet die gelijke basis rechten geeft.
Tot strafwet die grenzen stelt aan agressie.
En bedrijfswetten die organisaties een regel oplegt.

Internationaal zorgen diplomaten dat landen elkaar respecteren.

De wet hoort zodanig geformuleerd te zijn dat iedere burger,
direct of indirect de wet kan begrijpen.

De wet hoort toegankelijk te zijn voor burgers.

De wet hoort als zij effectief is de burger in te laten stemmen
als de wet overtreden wordt.

immers een burger die de wet kent, die overtreedt, zou moeten begrijpen
wat degrensovertreding was,en ook of die overtreding voorkomen had kunnen worden.

immers een wet is alleen legitiem als andere wegen die legaal zijn dezelfde vervulling of beantwoording kennen.

Om te waarborgen dat er voor iedere grensovertreding een legitieme manier is,
is er een blauwe inbedding nodig.

Blauw niet in de zin van blauw uniform,
maar een overheidsdienst die door burgers benaderbaar is.
En die de burger informeert over de legitieme vervulling van een eventuele
vraag naar een oplossing die soms alleen door een overtreding kan worden opgelost.

Immers een wet is alleen legitiem als alle overtredingen ervan door een legitieme oplossing kan worden voorkomen.

Blauw als uitleg van de wet.
Blauw als preventie van misdaad.
Blauw als toegang tot de wet.