Grondregels; problemen afvangen
Ieder land heeft een wetboek waardoor burgers weten welke structuur er is
om het leven in vrijheid te kunnen doorbrengen.

Een wetboek probeert in het ideele geval, iedere burger
vrijheid te geven. vrijheid in arbeid, in consumentisme,
vrijheid om beschermd te zijn.

Maar als een land ervoor kiest bepaalde wetten wel of niet te hebben
zal in het land bepaalde voordelen of nadelen kunnen verschijnen.

Armoede-bijstand

Een voorbeeld is de wet op bijstand.
Iemand heeft geen inkomen.
Zal zonder reglementen geneigd zijn om in het kleinste geval een brood te stelen.
En in het grootste geval bij hoge schulden een bank te beroven.

Een land met een gezonde wetgeving zal risico's verkleinen,
problemen afvangen.

Een land met een regeling voor minima, zal criminaliteit voorkomend uit werkloosheid, onkundigheid sterk verminderen.

Dit is een klein voorbeeld van risico-mijdende wetgeving.


Medische zorg

Een tweede voorbeeld is; als medische zorg voor iedere burger beschikbaar en toegankelijk is,
zal de verhouding tussen gezond en ziek beter zijn.
Een deel van de zieke bevolking wordt genezen of behandelt,
waardoor de gezonde burger die voor hen zieke famililid zorgde
nu wel beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt.
En zal een deel van de zieke bevolking genezen worden
en ook beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Educatie

Een derde voorbeeld is educatie.

Als onderwijs op elk niveau toegankelijk is voor iedere burger, voornamelijk in de jeugd
Zal er een grotere beroepsbevolking zijn met hogere scholing.
Waardoor van een land het nationaal produkt
dat gevormd wordt door geschoolde produktie zal stijgen.