Keuzes binnnen overheid
In een land die bestuurd wordt door democratische kenmerken.
Bijvoorbeeld een raad gekozen door burgers,
een raad willekeurig benoemd.
Een manier waarbij het volk keuzes kan beinvloeden.

Een overheid is ten dienste van het volk,
maar zal niet altijd precies kunnen doen wat het volk wil.
Een overheid wijkt soms af om bepaalde bevolkingsgroepen specifiek in regels op te nemen.

De keuzes binnen een overheid worden besloten op een manier
die het grootste deel van de bevolking ten goede komen.
Maar ook waar mogelijk minderheidsgroepen gelijke mogelijkheden toe bedelen.

Enkele jaren geleden was een ziekenfonds een manier om
mensen in de grens van het sociaal minimum tot een laag inkomen toch
ziekenhulp, medische zorg en verzorging te geven.

Een ziekenfonds die door de overheid werk bekostigd.
Die burgers in natural hulp en verzorging bood.

Een tweede regel is de bijstand, waarbij het sociaal minimum een
ondergrens heeft. burgers kunnen niet armoediger zijn dan een bepaalde grens,
Daaronder wordt het inkomen aangelengd of opgehoogd tot een grens.
Een grens die sociaal minimaal nodig is om te kunnen eten, goedkoop wonen,
en alles op de basis manier kunnen bekostigen.

Een derde regel is dat wonen, in een bepaalde manier voor iedereen beschikbaar is.
Een burger met een minimaal inkomen kan geen woning bekostigen,
waardoor het nodig is om de burger op het sociaal minimum toch
woning te kunnen geven met ophoging van het inkomen,
of verlaging van de huurprijs.

Regeringskenmerken zijndus in twee groepen te verdelen,
Het recht om een bepaalde bevolkingsgroep extra middelen te geven.
En ten tweede hoe die middelen worden geregeld en hoe ze worden toegepast.

Zo is de vraag om armoedigen ziekenhulp te geven te verdelen in,
een ziekenfonds die alle armoedigen automatisch behartigt.
Alleen een aanmelding met naam en sociaal kenmerk nummer is genoeg,
voor zorg en hulp in natura. Geen rekening betalen.

De tweede optie is een gelijke verzekering voor alle burgers.
Die recht geeft op hulp, gedeeltelijk bekostigd of vooruitbetaald.
De verzekering met een gelijke en vast prijs voor iedere burger,
Met als regel voor armoedigen dat ze toeslag krijgen voor de verzekering.
Ze hebben gelijke toegang tot medische zorg,
maar kunnen uit zichzelf niet de verzekeringspremie betalen,
Waarbij de overheid bepaalt in een reglement dat de premie gedeeltelijk wordt
vergoedt, voorgeschoten of bekostigd door de overheid.