Een regeringsprobleem vraagt actie
Een land die wordt geregeerd heeft altijd zwakheden die soms extra aandacht vragen.
Of die zelfs bij extra moeite niet oplossen.
Een land kan rijk worden door grondstoffen, handel, techniek of kennis.
Maar een land dat onverhoeds rampspoed treft, hoe zet je die op het juiste spoor.

soms zijn er eenvoudige maatregelen om het roer te wenden om voor de toekomst
weer een veilige tijd te creeren.In het verleden hebben wij gezien dat inflatie een reactie is op
werkloosheid of de vermindering van waarde van produkten en handelseenheden.
Inflatie is dat dezelfde munteenheid minder aan waarde heeft,
waardoor je meer munteenheden nodig hebt om hetzelfde produkt te kopen.

Inflatie is een gevolg van het scheppen van geld zonder bijbehorende produkten, grondstoffen of handelseenheden.
Deflatie is een gevolg van een lage kapitaalrente, en een grotere export dan import.

Een inflatie is op te lossen door in de nationale bankcircuits de backholding van waarde voor munteenheden te vergroten.
Een bank die een lening verstrekt moet verplicht meer waarde eenheden ten op zichte van elke munteenheid.

Als je een lening neemt bij de bank van 10.000 euro,
zal in een ongecontroleerde bank maar 10 euro aan geld of goud in de kluis liggen,
en in een gecontroleerde bank is dat de helft van de waarde.

Door dit instrument zal inflatie verminderen, immers je stopt de geldschepping.Een staatshoofd, koning, president heeft soms te maken
dat hij of zij impopulair wordt.
Mensen vinden dat ze veel geld opsnoepen en de snoepbaantjes krijgen.

Ze hoeven alleen linten te knippen en korte bezoekjes af te leggen.
Een staatshoofd zou dan meer invloed willen of meer waarde krijgen onder
de bevolking.

Maar een goede reputatie komt vaak niet zonder bijbehorende
instrumenten. Die in dit geval niet financieel zijn maar sociaal.

Een koning die meer populair wil zijn, zal
ten eerste zichtbaar en benaderbaar moeten zijn.
Dus hij creert spreekuren, en een loket waar alle toegezonden
brieven worden ontvangen, die indirect antwoord van hem krijgen.

een tweede instrument is de burger die een opleiding afmaakt met goed gevolg,
een succesbrief krijgt van de koning (indirect door zijn personeel)
Waardoor ieder burger die van scholing naar de arbeidsbevolking gaat,
zich gesteund en gewaardeerd voelt.

Een derde instrument is om een dag in de maand,
vanuit koningshuis georganiseerd dat iedere burger gratis naar een museum mag gaan.
Waarbij musea opengesteld kunnen worden.

Naast alle andere manieren om zichtbaar te zijn voor het staatshoofd