Uitersten in wetmodellen
Een land op deze planeet heeft verschillende kenmerken,
Je hebt in een democratisch land vaak partijen die
verschillende idealen of ideologien volgen.

Je hebt het sociale stelsel, die een sociale partij behartigt.
Je hebt een liberaal deel in het land dat overheidsingrijpen beperkt.
Je hebt partijen die allerlei belangrijke functies in het land regelt.
Een klein voorbeeld is de dierenpartij, die graag wil dat dieren
betere leefomstandigheden krijgen. Of de vleesconsumptie willen terugdringen.

In een wetmodel is de bevolking door representatie mede auteur van de regels.
Een overheid met een groot liberaal front zal
de handel en het kapitalisme een voorkeur zijn.
In een overheid met grote sociale partijen,
zal de zorg voor minima en zorg een onderwerp zijn van belang.

Een uiterste in hoe de overheid, en een land functioneert is.
dan het pure communisme, en het pure kapitalisme.

Puur communisme is dat alles collectief vorm heeft.
Een burger heeft geen bezit, geen vermogen, geen inkomen.
Een burger krijgt een gelijkwaardige vergoeding om
te wonen, te leven, te consumeren.

Puur kapitalisme is dat bezit een eigenaar kent,
en elk onderdeel van een samenleving is uit te drukken in
een waardevast materiaal. Goud, Geld, Bank tegoed.
Deze vorm dicteert dat mensen door hun kunnen, hun keuzes
zichzelf ontwikkelen en dus een keuze horen te hebben om
de waarde die ze vertegenwoordigen voor de maatschappij
te benutten door inkomen aan alle goederen en diensten die zij voorstaan.

Deze twee pure vormen komen vaak niet zuiver voor,
in een westers land is vaak een mengvorm.
Mensen kunnen werken en bezit vergaren,
Mensen kunnen door eigen kunnen rijk worden,
Ze kunnen kiezen hoe ze het besteden.
Dat is een kapitalistisch deel.
Het andere deel is, het sociale deel.
Een wettelijke regeling waarbij de minima in een land
toch mogelijkheden hebben om te leven,
en niet van ongezond of schadelijke middelen hoeven te leven.

Dus twee zijdes van de medaille die samenkomen
in de verdeling van bevolkingsvoorkeuren.