Volkswil
De volkswil als insturment van de politiek
De volkswil als instrument voor het volk
De volkswil als meetlat voor de regering.

De volkswil als totaliteit
van wensen, behoeftes, aanbod, plicht en vraag.

De volkswil in te delen met enkele onderdelen.

Zoals de volkswil, uitgaat van enerzijds
wat het volk wil of nodig heeft,
en anderzijds wat de publieke overheid
als aanbod aan het volk heeft.

Zoals de volkswil te vertalen is tussen
informatie behoefte en actiegerichtheid.

De volkswil die uitgaat van een besluitvormingsproces.
en in dat besluitvormingsproces alle onderdelen
er in terug laat komen.

De volkswil meer is dan alles in hoofdstukken
en erna de aantallen als argument laat tellen.

De volkswil, enerzijds de burger de macht geeft
zijn leven in te vullen op eigen wijze,
anderzijds de burger te conformeren
aan structuren in het land zoals door de overheid
neergelegd.

De volkswil de voorkeuren van burgers in kaart brengt
en als een eerlijke vorm van behartiging
toewijst aan politieke groeperingen,
die het belang van hun thema behartigt

De volkswil die in het land door taal,
en cultuur de bevolking tot een eenheid brengt
een in vrijheid, plicht en mogelijkheid,
niet een in eenvormigheid.

De volkswil, die dus enerzijds de belangen
van de burger dient, en anderzijds van
de overheid die de burger structuur
en vrijheid geeft.

De volkswil,
in de politiek te vertalen
met enkele hoofdkenmerken.

De actiegerichtheid, en de informatiegerichtheid
de scheiding tussen aanbod en vraaggerichtheid.
De burgerbelang ten opzichte van het landsbelang.
De politieke voorkeur ten op zicht van de overheidsverplichting.
De publieke overheid en de burgerlijke vrijheid.
De wens tot besluit en de wens tot procesvoering.
De wens tot financiele zekerheid en de financiele aanbod van regeringswege.