Oplossing Politie-staat

Een chaos is een oorzaak voor geweld, misdaad en bevoordeling door corruptie.
Een chaos is niet te behandelen met vredelievende methodes.

Als een dictutuur valt, als er een natuurlijke ramp is,
Als een corrupt overheid al het goede confisqueert.

Een politie staat wordt gekenmerkt door een offensieve macht die
in een land; door het gewelddadig ingrijpen de rust bewaarde.

Een politiemacht die al de burgerlijke onvrede neerslaat,
Maar ook misdaad streng bestraft.

Een politiestaat in tegenstelling tot een democratie heeft meestal
maar een of enkele bestuurders. President of vrijgevochten.

Een politiestaat; heeft uit de burger bevolking politie agenten nodig,
dus een minimaal draagvlak is wel nodig.

Een politiestaat is als tussenoplossing door rampspoed wel geaccepteerd.
Maar kan ook omslaan in een nieuwe dictatuur waarbij
van bovenaf de burger wordt gedwongen.