Een visie op regeringsvormEr zijn vier verschillende vormen van regering en gezag.
De eerste is het huidige monarchische stelsel waarbij gezag in handen ligt van een koning of koningin.
De koning die een regering aanwijst of benoemt.
De koning die een regering laat vormen of laat benoemen.


De tweede is een democratisch beginsels waarbij er geen leider is die unieke en alleenheerschappij-rechten heeft.
Democratie is dan de bevolking die direct de vertegenwoordigers kiest die de regering en het gezag vormen.


De derde is het stelsel waarbij er een alleenheerser wordt aangewezen die de totale macht bezit.
Deze alleenheerser benoemt hen die het gezag vormen, of mag zelf wet en regel wijzigen en instellen.


De vierde is het communistisch stelsel waarbij gezag geen persoon kent.
Waarbij regering geen vertegenwoordigers kent.
Immers in het communistisch beginsel is iedereen broeder en zuster van een familie die het land omvat.
Een beginsel waarbij iedereen onderdeel is van het collectief. en het collectief de gunsten geniet.
communisme waarbij het bezit geen individuele representatie kent.


Vier regerings vormen waarbij er onderverdeling is of elementen naar voorkeur toegevoegd kan worden.
Een monarchisch stelsel kan ondersteund worden door een financiele hierarchie waarbij of de monarchie
de beheerder of eigenaar is van het financieel middel.
zo mag de monarch naar voorkeur geld creeren, aanwijzen of geven of benutten.
Een financiele hierarchie die verschillende eigenaren heeft.
De koning, de democratie, een onafhankelijk bestuurs orgaan, of een eigenaar die het verworven heeft buiten het gezag om.


Het financieel centrum van bijvoorbeeld de united states ligt bij een private onderneming die bezit op goud
opeist en derhalve dus de geldmarkt beheert.


een koning die het monargisch stelsel beheert heeft een slechte rol als de koning de rol van het volk niet erkent.
Een koning die zichzelf verrijkt. dan zal de welvaart in een land verdwijnen. Zal de heerser oorlog starten.
Zal de heerser zichzelf ultiem noemen.


Een democratsich beginsel. Als het volk zijn eigen weg mag volgen, een bepaalde mate aan vrijheid geniet.
Als het volk zich kan ontwikkelen en ontplooien op cultuurthema's dan zal een democratie gebaseerd zijn op
de verworven vaardigheden zowel kennis als kunde. en wordt een land met wijsheid geregeerd.


Een Alleenheerser zal bijna altijd proberen zijn belang te verwezenlijken. Waarbij de alleenheerser afhankelijk is van zijn
eigen niveau aan studie en ontplooiing.
Een heerser die nooit het belang van het volk gezien heeft zal het volk verarmen.
Een heerser die het belang niet ziet van gezondheid en veiligheid zal gezondheidszorg verarmen en de veiligheid als een te verwerven recht zien.
Een heerser die zijn eigen familie als belang ziet zal zijn familie in adelheid opnemen.
Een heerser die het volk als belang kent zal de hoogte van het democratisch beginsel kunnen verwezenlijken.


Het communisme. Een initiatief dat tientallen jaren in rusland is gevolgd.
Communisme dat het vok de grootste rechten geeft door recht niet opeisbaar te maken.
Communisme dat arbeid verdeelt over allen die arbeid kunnen verrichten zonder onderscheid van uitverkiezing.
Communisme dat bezit verdeelt niet door toewijzing van belang maar door toewijzing van kunde.
communisme dat een legitiem systeem is als het geen schade doet aan cultuur en religie.
Communisme dat een kenbaar en mogelijk regeringsvorm is als ieder lid, ieder onderdeel het belang van bezitloosheid kent.
Communisme dat legitiem wordt als ieder lid, ieder onderdeel geen nadelige belangen integreren.
Nadelige belangen; verrijking van kostbare stoffen.
Nadelige belangen; inwerken van kwaadwillendheid in eigen invloed.