Samengaan en verbroedering landen

Enkele duizenden jaren geleden waren kleine steden in oorlog met elkaar.
Ze vochten met zwaarden, stenen en bogen.
Ze vochten over hectaren van land om te gebruiken als boerderij,
of om kastelen op te bouwen.

Steden hadden namen, en meestal een adellijke familie.
de leiders beloofden bescherming voor een prijs.

Enkele honderden jaren geleden werden steden groter,
en landen werden groter tot enkele stedelike regio's

Zoals wij begin vorige eeuw zien, in de sovjetunie,
kan een bepaald ideaal vorm krijgen in een groot gebied
met eenzelfde bestuur.

Communisme koppelt grote regio's aan elkaar in bestuur, en regelgeving.
Zo zien we bij china en rusland in het verleden.

Zoals landen onder een vlag samengaan ten einde een ideaal na te leven.
Zo zullen wij in de toekomst weer een samengaan van landen zien.

Landsgrenzen die al zichtbaar worden.
Europa die allianties vormt en internationale handel bedrijft.

Wij zien azie die een groot conglomeraat van landen vormt.
Van china, japan, tot de kleinere regio's.

Wij zien noord amerika die al een staatkundige eenheid vormt.

En op die wijze zijn er regio's aan te wijzen die vroeg of laat
tot een eenheid samengaan.

Een samenwerking op financieel gebied is vaak een voorloper van een bestuurlijke eenheid.
Een samenwerking van taalkunde, is vaak een aanwijzer van een toekomstige samengaan.

Het samengaan van landen, werkt zowel goed als kwaad uit,
op een goede manier omdat handel en verkeer zonder moeite gaan,
en belastinggelden gedeeld worden.
Op een kwade manier als de bestuurder eenzijdig macht krijgt en
die gebruikt om zelfverrijking te volgen.