Staatsvorm:Religieuze suprematie


Een overheid gebaseerd op religieuze eigenschappen heeft een slechte naam in deze tijd.
Met allerlei internationale bewegingen die hun grammetje willen hebben in de pap.

Een overheid die gebaseerd is op religie. Kan aandenken als stringente regels zonder
redelijke vorm.

Een staatsvorm die wetten handhaaft en boeken uit een ver verleden als argument inbrengt.
Een boek uit een verleden waar ze geen medische wetenschap hadden,
een boek uit een verleden waar ze geen grondwet hadden.
Een boek uit een verleden waar precieze strafwetgeving en scheiding der machten niet bestond.

Een staatsvorm zal vroeg of laat door de techniek en de maatschappelijke normen worden ingehaald.
Waarbij staatsvorm op religie gebaseerd wordt gevormd door de onzekerheid en angst die
religieuze stellingen uit boeken.

Een staatsvorm gebaseerd op religie.v Kent kenmerken van het karakter van diegene die wordt aangewezen als regeringshoofd.
als staatsvorm alleen ge-oorloofd als in de religie, geen ongelijkheid is.

Als burgers willekeurig of zonder grond wordt gestraft, of bevoordeelt, dan is het geen
regeringsvorm die door het volk wordt gewenst, of door dwang of dreiging dat afwijsbare middelen zijn.